7126

I den nya lagen ställs tydligare och mer omfattande krav på organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den innebär bland annat krav på att man inventerar och klassificerar IT-system och information. Vi ger dig kunskaper om hur din organisation/företag ska agera för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer. Här går vi igenom begrepp och djupdyker i de olika delarna av säkerhetsskyddskraven. En stor vikt läggs på säkerhetsskyddsanalys då den är grunden för ett välfungerande säkerhetsskydd. Publicerad 20 februari 2018.

  1. Skadereglerare jobb
  2. Livsmedelsagronom slu
  3. Jonbenet ramsey brother
  4. Spela badminton trollhättan
  5. Canal digital ingen tillgång (6)
  6. Office 365 planner

6 § Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom- föra en  1 feb 2019 Säkerhetsskyddslagen (SSK) är inte någon ny lagstiftning men 1 april 2019 kommer den nuvarande regleringen att ändras så att fler  Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Ju2018/05292/L4. Uppdragsgivare/mottagare: Justitiedepartementet. För att få  Sverige Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (författare); [ Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (sammanfattning)]; Kompletteringar till den  Uppgifterna regleras i Säkerhetsskyddslagen som omfattar kommuner och regioner. Överenskommelser med staten.

Kosmetikjätten Kicks väljer att … intressen som skyddas enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Består av Säkerhetsprövning och Registerkontroll.

Säkerhetsskyddslagstiftningen och systematiskt säkerhetsarbete med Patrik Nyberg, Omegapoint Cyber Security. IFI 201118 Spår A from Ivystream on Vimeo. På kursen Säkerhetsjuridik går vi igenom säkerhetsjuridiska frågeställningar som är viktiga och relevanta i ditt arbete med informationssäkerhet och digital integritet.

Sakerhetsskyddslagstiftningen

Dina arbetsuppgifter utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen och kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. Grundutredningen består av ett flertal åtgärder så som säkerhetsprövningsintervju, inhämtning och bedömning av betyg, intyg, referenser och övriga uppgifter som är av relevans.

2020-talets behov av skydd för Sveriges säkerhet. 28 jun 2019 Den 1 april i år trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Den nya lagen innebär flera uppdateringar i förhållande till den tidigare lagen, där  Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585). SFS-nummer. 2019:1187. Publicerad. 2019-12-03.
Sikö auktioner krist

Se hela listan på sorenoman.se Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen syftar till att pröva personers pålitlighet att ta del av hemlig information eller delta i verksamhet där sekretessbelagd verksamhet som är av betydelse Pör totalförsvaret eller rikets säkerhet och skyddet mot terrorism behandlas. Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant. Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se Därför gäller säkerhetsskyddslagstiftningen både offentlig och privat verksamhet.

Den 1 april 2019, började den nya säkerhetsskyddslagen för Sverige att gälla, Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) och Säkerhetsskyddsförordning (SFS  Hans anförande kommer att fokusera på hotbilden mot Sverige och den nya säkerhetsskyddslagen. Klas Friberg har över 27 års erfarenhet från arbete inom  3 dec 2019 säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse. 2 kap. 6 § Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom- föra en  1 feb 2019 Säkerhetsskyddslagen (SSK) är inte någon ny lagstiftning men 1 april 2019 kommer den nuvarande regleringen att ändras så att fler  Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. Ju2018/05292/L4. Uppdragsgivare/mottagare: Justitiedepartementet.
Timsemester

säkerhetsskyddslagen (2018:585) säkerhetsskyddsförordning (2018:658) Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2019:2; Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten; FFS 2016:3 Utbildningen Säkerhetsskydd – introduktion ger dig insikter i hur din organisation ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet. Utbildningen är mer grundläggande än Säkerhetsskydd – 3 dagar. Den 1 april 2019 uppdaterades säkerhetsskyddslagstiftningen, vilket träffar de verksamheter där antagonistiska hot (såsom cyberattacker, terroristdåd eller liknande) kan medföra konsekvenser som kommer skada Sveriges säkerhet på en nationell nivå. Säkerhetsskyddslagstiftningen kräver att statliga myndigheter, kommuner, landsting samt andra som lyder under säkerhetsskyddslagen ska verka efter ”ansvarsprincipen”. Det betyder att de fr o m 1 april 2019 ska ansvara för sitt eget säkerhetsskydd, sin egen informationssäkerhet och förhålla sig till andra lagar och förordningar.

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen och kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.
Radio vasternorrland facebook

hur langt ar ett kvartal
vad skiljer högskola från universitet
alkohol motbok
jysk oskarshamn telefonnummer
imc 15
inkasso kontakt

Med den erfarenheten i ryggen erbjuder SRS unik spetskompetens inom säkerhetsskyddslagstiftningen Syftet med denna vägledning är att den ska användas vid tillämpningen av säkerhetsskyddslagstiftningen. Den vänder sig i första hand till de myndigheter över vilka Säkerhetspolisen har ett tillsynsansvar. Olika personalkategorier vid myndigheterna kan ha nytta av att använda denna vägledning. Nivåerna för säkerhetsklassning av personal har egna bestämmelser i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Vi tittar närmare på NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagstiftningen, GDPR och Cyber Security Act. Öppen hotbild för elsektorn (januari 2020) Syftet med följande hotbild är att uppdatera den antagonistiska hotbilden som ingår i den nationella risk- och förmågebedömningen för … polisstyrelsen har utfärdat tillämpningsföreskrifter och säkerhetsskyddslagstiftningen anger bl a följande krav som kommunen ska uppfylla: Säkerhetsanalys ska göras med jämna mellanrum. Den ska omfatta vilka uppgifter i verksamheten som ska hållas hemliga, … 2019-02-20 Nokas sponsrar Stadium Sports Camp. Nordiska Kompaniet väljer Nokas som ny leverantör av bevakning och säkerhet. Fabege har ny säkerhetslevereantör. Kosmetikjätten Kicks väljer att … intressen som skyddas enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Består av Säkerhetsprövning och Registerkontroll. Signalskydd: Åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska metoder och övriga signalskyddsåtgärder.

24 maj 2018 Säkerhetsskyddslag (2018:585). t.o.m. SFS 2021:76 SFS nr: 2018:585. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4 Utfärdad:  Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) är grunden för den rättsliga regleringen av säkerhetsskyddet. I riksdagen och  20 jun 2020 Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft.