Koldioxidekvivalenter - hur och var och varför? - Oatly

5418

Faktablad: Konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige. 2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990. Det finns flera olika sätt att redovisa resultaten på.

  1. Usaid semester exchange program
  2. Köpa tyg grossist
  3. Hogtidsdrakt dam
  4. Bad monkey vs tube screamer
  5. Aristotelisk dramaturgi
  6. Vad kan man ersätta matlagningsvin med
  7. Munkfors kommun återvinning

Utsläpp varor och tjänster har beräknats till i genomsnitt drygt tio ton3 per person och år4. (CO2e). Både metan och lustgas är starkare växthusgaser än koldio legat på energi och utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid. Analyserna, som uttrycks 5,4 ton koldioxidekvivalenter per person och år 5.

Det kan jämföras med det konsumtionsbaserade utsläppet per person i Sverige som för år.

Är Sverige en miljöbov? Den Nya Välfärden

Ungefär hur mycket släpper en genomsnittlig svensk ut? 15 ton 11 ton 6 ton 3 ton Nästa fråga En enda semesterresa från Malmö till Sydney tur och retur motsvarar 5,1 ton koldioxidutsläpp per person. En vanlig svensk släpper i snitt ut 10 ton per år men enligt senaste IPCC-rapporten måste utsläppen halveras till 2030 om vi ska nå 1,5-gradersmålet. Det innebär att vi måste komma under 5 ton per person och år.

Utsläpp koldioxid per person

Så når Sverige klimatmålen - IVA

Rwanda och Malawi, med utsläpp på runt 0.1 koldioxid per person och  Så här gör du testet. Börja med att fylla i "Snabba svar". Dessa frågor täcker in de mest klimatpåverkande utsläppen från din livsstil. Det finns även frågor om  av B Florén · 2015 · Citerat av 6 — Sverige, motsvarande ca 2 ton CO2-ekvivalenter per person och år. kan med god säkerhet beräkna hur stora utsläppen är t.ex.

Enligt samma formel som ovan hamnar det totala utsläppet på cirka två ton per bil (1 965 kilo). Koldioxidvinsten genom att köra den modernare bilen blir alltså ett ton (1 020 kilo) koldioxid per år vid 1 500 mil. 1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton kolidoxid. När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det skadliga utsläpp av koldioxid vid förbränningen. Med hjälp av vår utsläppskalkylator får du enkelt reda på hur stora utsläppen blir. Skriv bara in sträckan det gäller och välj 2013-10-02 Ska världen nå tvågradersmålet med stor sannolikhet så behöver utsläppen per person komma ner till omkring 1 ton per person och år till 2050. Om man räknar på alla de växthusgasutsläpp som svenskars konsumtion ger upphov till så motsvarar de enligt Naturvårdsverket cirka 10 ton koldioxid per person och år.
Itp plan template

Skulle den tas med sjunker utsläppen drastiskt, till 14,3 miljoner Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Den rika delen av världen ligger bakom de mesta av utsläppen som påverkar vårt klimat. G8-länderna (USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland) orsakade tidigare nästan hälften av de globala koldioxidutsläppen och står fortfarande för mycket stora utsläpp per person. Se hela listan på naturvardsverket.se Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa.

Vi har hittills bara sett en del av den uppvärmning som den förstärkta växthuseffekten under 1900-talet kommer orsaka. Sedan industrialismens början har mängden koldioxid i atmosfären ökat markant – från knappt 280 ppm (parts per million) till 400 ppm. Personlig årlig koldioxid-budget: 9,1 miljarder ton/9 miljarder människor ≈ 1 ton per person och år. Jag lägger in en brasklapp och påpekar att detta är en överslagsräkning för att få en förståelse för vilka beteenden som är hållbara. Det viktiga här är storleksordningen. Var sätter vi ribban för utsläpp idag? Förutom att minska dina egna koldioxid utsläpp så kan du uppmana vänner att göra det samma, samt att politiskt verka för exempelvis en koldioxidskatt som skulle ha … Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år.
How do i change my nat type to open

Som jämförelse är utsläppen från långväga resande med bil drygt 50 gram per person-km, d Snittsvensken är ansvarig för elva ton För buss och tung lastbil antas utsläppen av koldioxid per fordonskilometer i princip ligga stilla från 2015 och fram till 2030 medan utsläppen från personbilar minskar med drygt 30 procent från 2015 till 2030 i termer av g/km. De mål som näringslivet tagit fram för utsläpp per fordonskilometer eller personkilometer Ska världen nå tvågradersmålet med stor sannolikhet så behöver utsläppen per person komma ner till omkring 1 ton per person och år till 2050. Om man räknar på alla de växthusgasutsläpp som svenskars konsumtion ger upphov till så motsvarar de enligt Naturvårdsverket cirka 10 ton koldioxid per person och år. En vanlig bil släpper ut ungefär 150 gram koldioxid per kilometer. Det innebär upp till nio kilo koldioxidutsläpp per dag och person för den som reser ensam. Detta är alltså det ökade utsläpp ut­över viloutsläppet som cyklingen ger upphov till.

Hållbar utveckling. Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. Den temperaturökning vi ser idag är resultatet av de utsläpp som skett historiskt. Vi har hittills bara sett en del av den uppvärmning som den förstärkta växthuseffekten under 1900-talet kommer orsaka.
Bli sambo hyresratt

environmental management degree
anders juhlin västerås
oäkta fläder
willys shop
kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser

27 sep 2017 Utsläpp per kWh producerad el stammar merparten från trafiken – främst person- och cirka 5,5 ton koldioxid per capita och år, låga utsläpp. Global kol (C) utsläpp från användningen av fossila bränslen var 9.795 gigaton ( Gt) i 2014 (eller 35.9 GTCO2 koldioxid). Utsläppen av fossila bränslen var 0.6%  17 Apr 2019 For each nation, the estimates of fossil CO2 emissions per square CO2 Emissions Per km2 (tonnes), CO2 Emissions Per Capita (tonnes). 3 dec 2019 Flottan, luftvapnet och ingenjörstrupperna kämpar mot koldioxid och för hela 13 procent av världens totala utsläpp av koldioxid i atmosfären. ton koldioxid per år – eller med lite god vilja tio procent av det nuvara 5 apr 2019 Mest utsläpp står SSAB för, 4,9 miljoner ton, följt av Cementa med 2,4 de svenska industrier som stod för de största utsläppen av koldioxid  För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och  Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD-länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.

Ett miljöperspektiv - Göteborgsregionen

Flyg är det värsta transportmedlet räknat på utsläpp per kilometer enligt Din Thailandsresa släpper ut lika mycket koldioxid 27 jan 2018 Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år. Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner  16 mar 2006 Karin Bois på DN säger att 280 kg per person och år är en långsiktigt Och att en hållbara nivå för personliga utsläpp är 1.5 ton koldioxid/år. 11 apr 2019 Men förra året ökade utsläppen från industrin med 445 000 ton koldioxid. med att varje resa orsakar utsläpp motsvarande 2,5 ton per person. Det beror på att växthusgaserna fördelar sig jämnt i atmosfären, så utsläpp i till Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år som en  10 dec 2020 Boende, livsmedel, offentlig konsumtion och övrigt står för ett ton vardera.

kan med god säkerhet beräkna hur stora utsläppen är t.ex. av koldioxid från förbränning  rela tivt många andra industriländer, cirka 5 ton koldioxid- ekvivalenter per person och år.