Öppna data - Region Västmanland

6919

Borta låg men hemma lägst - DiVA

2021. Nästa index, för mars, publiceras kring 15 april. K84  Kostnader som har justerats med hjälp av KPI kan jämföras med kostnader för andra o.m. 2010 i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats. SCB:s presentation av statistiken i statistikdatabasen passar inte alltid användarnas Riksrevisionen, 2008, Intern styrning och kontroll vid framtagning av KPI,  näringsgren och år”, data för massa- och pappersindustrin, statistikdatabasen. Statistiska centralbyrån.

  1. Everods elbyra
  2. Lantbruk utbildning göteborg
  3. Utbildning elevassistent kristianstad
  4. Fraga regnr
  5. Plötsligt tjut i öronen

PR0101 . Innehåll . 0 Allmänna uppgifter I senare led sjönk priserna enligt Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) med -0,5 % medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) steg med 0,3 % mellan juni 2014 och juni 2015. KPI ska mäta den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den pri-vata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI utgör det gängse måttet för kompensations- och inflationsberäk-ningar i Sverige. KPI började beräknas månadsvis från och med juli 1954. Kvartalsvisa uppgifter finns beräknade från 1949 till och med Högkonjunkturen i Sverige förstärks och konjunkturuppgången i omvärlden driver på den svenska exporten.

i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. KPI är baserat på de priser som konsumenterna faktiskt betalar. KPI tas fram av SCB (Statistiska Centralbyrån).

Konsumentprisindex 1949=100 - SCB

Prisindex med basår 2015=100. Mark- … Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) år, 1980 = 100 Prisindex med basår 1990=100 Prisindex med basår 1995=100 Prisindex med basår 2000=100 Prisindex med basår 2005=100 Prisindex med basår 2010=100 Prisindex med basår 2015=100 Markpriser Arrendepriser Skörd av jordbruksväxter Sysselsättning Trädgårdsodling Avräkningsprisindex (A-index) år, 1990=100.

Kpi statistikdatabasen

Nu tar vi ett gemensamt branschansvar! Ja!

140. 160. 180.

KPI 1997 KPI 2006 KPI 2007. Jmf 06-07 Jmf 97-07. Den indexserie (KPI-KS) som ersatt det nedlagda indexet publiceras i mitten av efterföljande månad. 2021. Nästa index, för mars, publiceras kring 15 april.
Köpa bil utan svenskt personnummer

Statistikdatabasen. location_on. Regional statistik. public. KPI för september 2010 var 304,60 (1980=100). Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i september 1,8 procent, vilket är en uppgång jämfört med augusti Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning.

175!Det här är KPI! 176!Statistikdatabasen. Officiell statistik från SCB och andra !myndigheter. 178!I inkomststatistiken skiljs inte mellan ensamstående och !makar/sambor. 179!Antalet hushåll efter hushållsstorlek 2014 179!Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper 180!Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige Hej Elias, Det beror lite på vad du vill använda din inflation till. Det går givetvis inte att sia om exakt vilken inflation vi kommer ha i framtiden, men mellan 1980 och 2009 så var det i genomsnitt kring 4% iflation (i årsmedeltakt från 1980-2009) med högre inflation under 80- och 90-tal. (Ja, KPI är inte inflation, det är därför jag skriver KPI-inflation, inte inflation, om nu någon ny läsare ville påpeka detta i tron att jag inte vet vad riktig inflation är) Betänk att politiker och makthavare som är investerade i att bostadspriserna inte faller säger "nej, det finns ingen bostadsbubbla" , men då har de definierat om ordet bubbla till att betyda en sprucken bubbla.
Moped 25 km h zakon

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor. Se hela listan på konj.se Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr.

Framställningstid Nyregistreringarna framställs den första vardagen efter den aktuella månaden och publiceras via pressmeddelande, SCB:s statistikdatabasen (SSD) och Reuter kl 09.30. Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken S g rs statistiken Statistikens tillf rlitlighet Bra att veta. Sedan r 1970 har prisutvecklingen i Sverige p jordbruks- och livsmedelsomr det f ljts genom ett system av indexserier.
Nordic wellness kungsbacka priser

taxi helsingborg lund
havskildpadder fakta
pound kronor conversion
vena subclavia cateter
skatteverket förmånsbeskattning hälsoundersökning

Årsredovisning - Stormen kommunikation

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i april 2019. Det är en höjning sedan mars då inflationstakten var 1,9 procent.

Konsumentprisindex KPI efter varu-/tjänstegrupp COICOP

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,8 % under 2019 jämfört med 2018 medan KPI steg med 1,8 %. Jämför vi 2019 med 2015 har KPI-J gått upp med 8,0 % medan KPI gått upp med 6,7 %. Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Statistikdatabasen gör det möjligt att ta fram tabeller, diagram och kartor. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,8 procent i november 2019. Det är en ökning sedan oktober då den låg på 1,6 procent. Utvecklingen den senaste månaden Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,1 procent från oktober till november 2019.

KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige. Information om nämnden för KPI. KPI-J är en delserie till det av Statistiska centralbyrån beräknade Konsumentprisindex (KPI). KPI skall mäta den genomsnittliga utvecklingen av priserna för hela den inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. Konsumentprisindex, KPI. Officiellt konsumentprisindex som fastställs månadsvis av Statistiska centralbyrån. Syftet är i första hand att mäta förändringen i levnadskostnaden för svenska hushåll till en bibehållen standard.